Registracija
  • Gimnazija Bečej
  • Gimnazija Bečej
  • Gimnazija Bečej
  • Gimnazija Bečej
  • Gimnazija Bečej

Zaboravili ste lozinku?
Upis

UPIS U GIMNAZIJU

Gimnazija Bečeju ove godine ima ukupno 150 slobodnih mesta za prijem učenika u prvi razred srednje škole i to na srpskom nastavnom jeziku:
d
ruštveno-jezički smer:30
opšti smer: 60
na mađarskom nastavnom jeziku opšti smer: 60
Svi smerovi imaju istu prohodnost prilikom upisa na fakultete.

Opšti uslovi za upis u gimnaziju

Za redovne učenike mogu da konkurišu kandidati koji su završili osnovnu školu. Ispunjavanje opštih uslova kandidati dokazuju originalnim svedočanstvima o završenoj osnovnoj školi i izvodom iz matične knjige rođenih.

Posebni uslovi za upis

Za upis u gimnaziju nije potrebno podnositi potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih uslova.

Merila i način izbora učenika

Redosled kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu: opšteg uspeha u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole broju bodova dobijenih na osnovu rezultata na takmičenjima učenika osmog razreda osnovnih škola i rezultata na kvalifikacionom ispitu.

Vrednovanje opšteg uspeha

Opšti uspeh u osnovnoj školi iskazuje se brojem bodova na sledeći način: prosečna ocena opšteg uspeha u VI, VII i VIII razredu pomnoži se sa brojem 4. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.

Vrednovanje uspeha na takmičenjima

Kandidatu koji je u osmom razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta iz predmeta navedenih u ovom koknursu dodeljuju se sledeći bodovi:
međunarodno takmičenje: prvo mesto - 20 bodova, drugo mesto - 18 bodova, treće mesto -14 bodova savezno takmičenje: prvo mesto - 8 bodova, drugo mesto - 6 bodova, treće mesto - 5 bodova republičko takmičenje koje organizuje Ministarstvo prosvete i sporta i stručno društvo: prvo mesto - 3 boda, drugo mesto - 2 boda, treće mesto - 1 bod, ako ne postoji takmičenje višeg ranga prvo mesto - 6 bodova, drugo mesto - 5 bodova, treće mesto - 4 boda, ako postoji takmičenje višeg ranga.

Vrednovanje kvalifikacionog ispita

Kvalifikacioni ispit se polaže u junskom roku u osnovnoj školi u kojoj je kandidat završio osmi razred. Na kvalifikacionom ispitu pismenom izradom zadataka proverava se znanje iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika i matematike po programu iz osnovne škole.
Po ovom osnovu učenik može da ostvari najviše 20 bodova po predmetu, odnosno ukupno 40 bodova. Kandidat je položio kvalifikacioni ispit ako je ostvario najmanje 1 bod iz svakog predmeta. Ukoliko kandidat smatra da njegov rad na kvalifikacionom ispitu nije objektivno ocenjen, ili da postoje greške u bodovanju, može istog dana kada je objavljena preliminarna lista sa kvalifikacionog ispita uložiti prigovor i istog dana doneti rešenje o prigovoru. Kandidat nezadovoljan rešenjem školske komisije može u predviđenom roku podneti prigovor okružnoj upisnoj komisiji.

Organizovanje kvalifikacionih ispita

Kvalifikacioni ispit organizuju i sprovode, u matičnim osnovnim školama, komisije za sprovođenje kvalifikacionog ispita koje formira Ministarstvo prosvete i sporta

Redosled kandidata

Kandidati koji su položili kvalifikacioni ispit za upis u gimnaziju rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koji se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang listi. Prvo se raspoređuju kandidati koji su osvojili najmanje po 5 bodova iz svakog predmeta, a zatim kandidati koji su osvojili najmanje 1 bod iz svakog premeta, do broja predviđenog za upis. Kada veći broj kandidata od broja predvićenog za upis u gimnaziju ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, imaju sledeći kandidati:
nosioci diplome ''Vuk Karadžić''
, kandidati koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenjima iz srpskog jezika i matematike (republičko, savezno, međunarodno), kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta, kandidati koji su ostvarili veći broj bodova na kvalifikacionom ispitu.

Dokumenta za upis

Učesnici konkursa podnose sledeća dokumenta:
- prijavu za upis
- originalno svedočanstvo o završenoj osmogodišnjoj školi
- izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od 6 meseci)
- diplome o osvojenim mestima na takmičenjima
-
diplome ili druge dokaze o posebnim postignućima
- popunjen prijavni list koji se dobija u Gimnaziji


DOBRODOŠLI U GIMNAZIJU BEČEJ

POŠTOVANI OSMACI,

Pred vama je velika odluka: šta i kuda dalje?
Neki od vas su se već odlučuli, a neki još uvek pokušavaju da pronađu sebe, ili nisu sasvim sigurni da su napravili pravi izbor.
Želimo da vam pomognemo da odaberete svoju budućnost. Ukoliko ste pametni, vredni i ambiciozni jedino i jasno rešenje za kreativan i dobro plaćen posao je završen fakultet ili viša škola.
Pitate se koji fakultet, koja viša škola? Smatrate da je previše rano da donesete tako veliku odluku koja će vas pratiti kroz ceo život?
Gimnazija je tu da odgovori na vaša pitanja pružajući vam dovoljno široka, mnogostruka i dovoljno obimna znanja da sa lakoćom položite prijemni, nastavite i sa uspehom završite školovanje na bilo kom fakultetu, višoj školi po vašem izboru. Podsećamo vas da ćete profesionalnu odluku doneti kroz 4 godine, kada budete zreliji, kada bolje upoznate razne naučne oblasti i steknete uvid u široki spektar akademskih zvanja.
Gimnazija je prvi i najsigurniji korak ukoliko želite da završite Fakultet tehničkih nauka (mašinsto, građevinarstvo, industrijsko inženjerstvo i menadžment, energetika, elektronika, telekomunikacije, arhitektura, saobraćaj, grafičko inženjerstvi i dizajn...), Tehnološki fakultet (konzervisana hrana, farmaceutsko inženjerstvo, mikrobiološki procesi...), Učiteljski fakultet, Ekonomski fakultet (finansijski menadžment i računovosdtvo, menadžment u agroekonomiji, marketing menadžment...), Prirodno-matematički fakultet (biologija, ekologija, fizika, geografija, turizam i hotelijerstvo, hemija, matematika, informatika), Fakultet fizičke kulture (sport, sportska rekreacija, kineziterapija), Filozofski fakultet (srpski jezik i književnost, engleski, nemački, ruski, mađarski, slovački, rumunski, rusinski jezik i književnost, istorija, pedagogija, psihologija, sociologija, filozofija... ), Akademija umetnosti (likovne, muzičke i dramske umetnosti), Poljoprivredni fakultet (ratarstvo - povrtarstvo, zaštita bilja, veterinarska medicina, hortikultura...), Pravni fakultet, Medicinski fakultet (medicina, stomatologija, farmacija)...

UPIS U GIMNAZIJU

U bečejskoj Gimnaziji se, u toku sedamdeset godina postojanja, školovalo više od 20.000 učenika. Oni se danas nalaze na radnim mestima širom zemlje, a u Bečeju nema preduzeća, ustanove ili radne organizacije, a da u njima ne rade njeni bivši učenici. Mnogi od njih su postali naučnici, umetnici, književnici, diplomate, profesori, lekari, pravnici i drugi visokoobrazovani stručnjaci i rukovodioci. Među njima se nalazi preko 60 doktora nauka i veći broj profesora na fakultetima.

SMEROVI

Od 2008/2009. školske godine u gimnaziju vraćamo društvenojezički smer, tako da će se upis obavljati na srpskom nastavnom jeziku:

- 1 odeljenje društveno-jezičkog smera

- 2 odeljenja opšteg smera

na mađarskom nastavnom jeziku:

- 1 odeljenje opšteg smera

NAŠI UČENICI

Školske 2007/2008 godine upisano je 417 učenika u Gimnaziju. Od ukupnog broja, 316 učenika je upisano na srpskom nastavnom jeziku, a 101 učenika na mađarskom nastavnom jeziku.

NASTAVNI KADAR

Nastavni plan i program se realizuje sa kvalitetnim i stručnim nastavnim kadrom. U školi je zaposleno 45 profesora od kojih 21 profesor izvodi nastavu na mađarskom nastavnom jeziku, a 24 na srpskom jeziku. Od ukupnog broja profesora, 42 ima VSS, jedan VŠS, a dva profesora su apsolventi. Na osnovu toga tvrdimo da stručnost kadra u potpunosti zadovoljava savremene zahteve obrazovanja.

VREMENSKA ORGANIZACIJA RADA

Škola će raditi u prvoj smeni za učenike Gimnazije. Nastava počinje u 7.30, a učenici su dnevno opterećeni sa 6 - 7 časova. Našim đacima se nudi mogućnost učestvovanja u sportskim takmičenjima, sekcijama i vannastavnim aktivnostima.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Ravnomerno i kontinuirano, na osnovu jezika i izbornih predmeta koje su odabrali, kao i na osnovu jezika (srpski, mađarski) na kom žele da slušaju nastavu, učenici stiču i proširuju svoja znanja iz srpskog jezika, srpskog jezika kao nematernjeg, mađarskog jezika, engleskog jezika, nemački jezika, ruskog jezika, francuskog jezika, latinskog jezika, ustava i prava građana, sociologije, psihologije, filozofije, istorije, geografije, biologije, matematike, fizike, hemije, računarstva i informatike, muzičke kulture, likovne kulture, fizičkog vaspitanja, građanskog vaspitanja i veronauke.
Nastavni plan i program se stalno usavršava u skladu sa modernim trendovima i kretanjima kod nas i u Evropskoj uniji. Kabineti u kojima se odvija nastava iz računarstva i informatike su osavremenjeni najnovijom opremom. Časovi vežbi iz hemije, fizike, biologije opdvijaju se u za to opremljenim kabinetima. Brojna nastavna sredstva (bogata školska biblioteka, istorijske i geografske karte, globusi, rečnici, grafofolije, dijaslajdovi, video-kasete, televizor, projektor...) učiniće učenje lakšim i lepšim.

POŠTOVANI OSMACI POZIVAMO VAS DA POSTANETE ĐAK NAŠE ŠKOLE, GIMNAZIJE BEČEJ, I TIME UČINITE SIGURAN KORAK KA AKADEMSKOJ I USPEŠNOJ KARIJERI.

Detaljnije...
 
Copyright © 2005 - 2015 Gimnazija. Sajt izradio BecejOnLine team