egim

              eDnevnik

              svedocanstvasrp

              svedocanstvamadj

  • Назив школе: Гимназија
  •   Адреса: Зелена улица 13, Бечеј
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Телефон: 021/6913-165
  • страница гимназије
  • страница гимназије

Смерови

У Гимназији Бечеј постоје два смера, општи и друштвени смер.

Обавештење министарства просвете о плану и програму за ученике са посебним способностима за информатику

Обавештење министарства просвете о плану и програму за ученике са посебним способностима за информатику.

Обавештење у целовитости можете прочитати овде.

ГИМНАЗИЈА НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОПШТИ СМЕР

GimnazijaBecejО смеру

Програм овог смера обухвата најшири опсег знања из свих предмета. У програму овог смера је предвиђено више природних наука него у друштвено-језичком смеру и више страних језика и друштвених наука него у природно-математичком смеру. Намењен је углавном ученицима који још нису донели одлуку о свом будућем занимања или имају широк опсег интересовања. Самим тим пружа ученицима могућност да буду спремни за студије било ког профила.

Општи смер пружа одличан основ за будуће интелектуалне надоградње и усавршавања. Уколико волите и природне и друштвене науке онда је општи смер прави избор.

НАСТАВНИ ПЛАН**

ГИМНАЗИЈА - ОПШТИ ТИП

Ред. број И ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО  
разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год.  
недељ. годиш. недељ. годиш. недељ. годиш. недељ. годиш. недељ. годиш.  
Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В  
1. а. Српски језик и књижевност
б. ____ језик и књижевност*
4 148 4 140 4 144 4 128 16 560  
 
2. Српски као нематерњи језик* 2* 2* 2* 2* 8*  
3. Први страни језик 2 74 2 70 4 144 3 96 11 384  
4. Други страни језик 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280  
5. Латински језик 2 74 2 70 - - 4 144  
6. Устав и права грађана - - - 1 32 1 32  
7. Социологија - - - 2 64 2 64  
8. Психологија - 2 70 - - 2 70  
9. Филозофија - - 2 72 3 96 5 168  
10. Историја 2 70 2 74 2 72 2 64 8 280  
11. Географија 2 74 2 70 2 72 - 6 216  
12. Биологија 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280  
13. Математика 4 148 4 140 4 144 4 128 16 560  
14. Физика 2 74 2 70 3 108 2 64 9 316  
15. Хемија 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280  
16. Рачунарство и информатика 2 2 74 74 - - - - 60 - 1 - 36 30 - 1 - 32 30 3 1 105 157  
17. Музичка култура 1 37 1 35 - - 2 72  
18. Ликовна култура 1 37 1 35 - - 2 72  
19. Физичко васпитање 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280  
Укупно А: 29 1 1073 37 - 30 - 1050 60 - 30 1080 30 - 30 960 30 119 1 4163 157  
Укупно А: 30 1110 30 1110 30 1110 30 990 120 4320  

Напомена: *) За ученике који наставу слушају на једном од језика народности (Закон о средњој школи, члан 5).

а ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ**

 

ПРВИ

РАЗРЕД

ДРУГИ

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

УКУПНО
нед. годишње нед. годишње нед. годишње нед. годишње нед. годишње
1. Верска настава 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140
2. Други предмет етичко-хуманистичког Садржаја 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140
III ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА**

ПРВИ

РАЗРЕД

ДРУГИ

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

УКУПНО
годишње годишње годишње годишње годишње
1. Час одељенског старешине/заједнице 74 часа 70 часова 72 часа 64 часа 280 часова
2. Додатни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
3. Допунски рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
4. Припремни и друштвено-корисни рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова

Напомена: *) Ако се у току године укаже потреба за њим.

IV ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ          
         
1. Екскурзије до 3 дана до 3 дана до 3 дана до 3 дана  
2. Стваралачке и слободне активности ученика 30-60 час. 30-60 час. 30-60 час. 30-60 час. 120-240 час.
3. Хор   2 часа нед.     280 час.
4. Културна и јавна делатност школе   2 радна дана      

ГИМНАЗИЈА НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

strani jeziciO смеру

У зависности од интересовања ученика за овај смер, мења се број одељења које Гимназија може да формира у свакој новој школској години. За сада је то једно одељење, али претходних година је било два одељења.

Овај смер је за гимназијалце који желе да наставе студирање на неком од следећих факултета: филозофском, филолошком, факултету политичких наука, дефектолошком, учитељском или било ком који изучува језике или друштвене науке. Овај смер је за ученике који желе да буду: професор, судија, адвокат, историчар, новинар, водитељ, преводилац, психолог...

Друштвено-језички смер пружа најопштије знање и културу, учење страних језика, који ће помоћи ученицима да комуницирају са вршњацима из целог света. Који год факултет да ученици упишу после гимназије, опет су им битни језици. На овом смеру се учи енглески, шпански, немачки и руски језик.

Наставни план – списак предмета и фонд часова

ГИМНАЗИЈА – ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

  Ред.

број

I ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО
разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год.
недељ. годиш. недељ. годиш. недељ. годиш. недељ. годиш. недељ. годиш.
Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В
1. а. Српски језик и књижевност 4 148 4 140 5 180 5 160 18 628
б. ____ језик и књижевност*
2. Српски као нематерњи језик* 2* 2* 2* 2* 8*
3. Први страни језик 2 74 3 105 5 180 4 128 14 487
4. Други страни језик 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280
5. Латински језик 2 74 2 70 - - 4 144
6. Устав и права грађана - - - 1 32 1 32
7. Социологија - - - 3 96 3 96
8. Психологија - 2 70 - - 2 70
9. Филозофија - - 2 72 3 96 5 168
10. Историја 2 70 2 74 3 108 3 96 10 348
11. Географија 2 74 2 70 2 72 - 6 216
12. Биологија 2 74 2 70 2 72 - 6 216
13. Математика 4 148 3 105 2 72 2 64 11 389
14. Физика 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280
15 Хемија 2 74 2 70 - - 4 144
16 Рачунарство и информатика 2 2 74 74 - - - - 60 - 1 - 36 30 - 1 - 32 30 - 3 1 105 157 -
17 Музичка култура 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140
18 Ликовна култура 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140
19 Физичко васпитање 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280
Укупно А: 29 1 37 - 30 1050 60 - 30 1080 30 - 30 960 30 - 119 1 4163 157 -
Укупно А: 30 1110 30 1110 30 1110 30 990 120 4320

Напомена: *) За ученике који наставу слушају на једном од језика народности (Закон о средњој школи, члан 5).

а ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ**

 

ПРВИ

РАЗРЕД

ДРУГИ

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

УКУПНО
нед. годишње нед. годишње нед. годишње нед. годишње нед. годишње
1. Верска настава 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140
2. Други предмет етичко-хуманистичког Садржаја 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140
III ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА**

ПРВИ

РАЗРЕД

ДРУГИ

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

УКУПНО
годишње годишње годишње годишње годишње
1. Час одељенског старешине/заједнице 74 часа 70 часова 72 часа 64 часа 280 часова
2. Додатни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
3. Допунски рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
4. Припремни и друштвено-корисни рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова

Напомена: *) Ако се у току године укаже потреба за њим.

IV ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ          
         
1. Екскурзије до 3 дана до 3 дана до 3 дана до 3 дана  
2. Стваралачке и слободне активности ученика 30-60 час. 30-60 час. 30-60 час. 30-60 час. 120-240 час.
3. Хор   2 часа нед.     280 час.
4. Културна и јавна делатност школе   2 радна дана