СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

Име и презиме Назив семинара Датум Компетен-ције

Приоритети

(изборни/обавезни )

Број

сати /бодова

Место

Одржавања,

акредитација

Паунов

Весна

1. Како мотивисати ученике 21.века? 465 30-31.03.2019. К2 П3 16

Бечеј

Савић

Весна

1. Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења-енглески језик

2. Како мотивисати ученике 21.века, 465

02.07.2018

30.-31-03.2019.

К2

К2

П6

П3

24

16

Нови Сад,

Бечеј

Галус Чила

1. Нет генерација- креативно писање и читање, 867

2.Разумејмо се: решавање конфликта у пракси, 956

3.,,Дрво израсло до неба у чаробном свету бајки- корелативна обрада бајки,,  1129

 

4. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, 1973-2018-17438

17.03.2018.

09.04.2018.

10.01.2019.

23.08.2018.

К1

К4

К2

П1

П4

П1

8

8

8

24

Нови Сад

Нови Сад

Бачко Петрово Село

Нови Сад

Басарић Миодраг

1.Јавне набавке и финансије

2. Руковођењем до квалитета

21.02.2019.

27.03.2019.

Марица Кресоја

1. Вештине, знања и технике за превенцију и смањење родно заснованог насилничког и дискриминаторског понашања

2. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

29.-31.10.2018.

27.-28.08.2019.

24

24

Београд

Нови Сад

Обрадовић Маја

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

27.-28.08.2019.

24 Нови Сад

Окука

Бланка

1. Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења-психологија

2. Трибина- Даровити и образовање

3.Употреба интерактивног система

4.Обука за коришћење образовног презентационог софтвера MOZABOOK

09.07.2018

09.03.2018.

24.10.2018.

01.02.2019.

К2

-

-

-

П2

-

-

-

24

1

2

2

Нови Сад,

Нови Сад

Бечеј

Бечеј

Малић Ивана

1. Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика, 480

2. Како мотивисати ученике 21.века ,   465

23.02.2019.

16.-17.03.2019.

К2

К2

П3

П3

8

16

Бечеј

Бечеј