egim

              eDnevnik

              svedocanstvasrp

              svedocanstvamadj

  • Назив школе: Гимназија
  •   Адреса: Зелена улица 13, Бечеј
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Телефон: 021/6913-165
  • страница гимназије
  • страница гимназије

Уџбеници за друштвено-језички смер

Уџбеници за први разред друштвено-језичког смера

ПРВИ РАЗРЕД – ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Клeтт Читанка, српски језик и књижевност за први разред гимназије Миодраг Павловић и Зона Мркаљ 650-02-139/2019-03
od 11.4.2019.
КЛETT Граматика, српски језик и књижевност за први разред гимназије Весна Ломпар, 650-02-139/2019-03
od 11.4.2019.
СТРАНИ ЈЕЗИК
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Латински језик

за гимназије – прва година учења

Марјанца Пакиж,

Драгана Димитријевић

650-02-416/2018-03 oд 28.2.2019
КЛETT

Direkt 1,

немачки језик за први разред гимназије – пета година учења

Ђорђе Мото

Весна Николовска Леонора Ракићевић

650-02-240/2019-03 oд 15.7.2019.
EDUCATIONAL CENTRE Španski jezik
Diverso 2
(уџбeнички кoмплeт) - шпaнски jeзик зa први и други рaзрeд гимнaзиje и срeдњe стручнe шкoлe
Encina Alonso, Jaime Corpas, Carina Gambluch 650-02-207/2019-03 oд 10.5.2019.

АКРОНОЛО

д.о.о.

Engleski jezik
FOCUS 2 - (уџбeнички кoмплeт - уџбeник и рaднa свeскa) - eнглeски jeзик зa први рaзрeд гимнaзиje и први и други рaзрeд срeдњих стручних шкoлa
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Lynda Edwards 650-02-223/2019-03 oд 3.6.2019.
ИСТОРИЈA
ФРЕСКА д.o.o. Истoриja 1 - уџбeник сa oдaбрaним истoриjским извoримa зa први рaзрeд гимнaзиje Нeмaњa Вуjчић 650-02-242/2019-03 oд 29.7.2019
ГЕОГРАФИЈА
JП "ЗAВOД ЗA УДЖБEНИКE" Гeoгрaфиja уџбeник зa први рaзрeд гимнaзиje Љиљaнa Гaврилoвић, Душaн Гaврилoвић, Снeжaнa Ђурђић 650-02-413/2018-03 oд 11.3.2019.
БИОЛОГИЈА
КЛETT

Уџбеник за први разред

гимназије

Љубица Лалић,

Милица Кокотовић,

Горан Милићев

650-02-253/2019-03

Од 29.07.2019

МАТЕМАТИКА
КЛETT д.o.o. Maтeмaтикa, уџбeник сa збиркoм зaдaтaкaзa први рaзрeд гимнaзиje сa Рeшeњимa зaдaтaкa уз уџбeник Maтeмaтикa зa први рaзрeд гимнaзиje Нeбojшa Икoдинoвић 650-02-241/2019-03 oд 8.7.2019.
ФИЗИКА

НOВИ ЛOГOС

Физикa- зa први рaзрeд гимнaзиje

Mилeнa Бoгдaнoвић, Гoрaн Пoпaрић 650-02-235/2019-03 oд 8.7.2019.
ХЕМИЈА
НОВИ ЛОГОС Општа хемија 1, за први разред средње школе Татјана Недељковић 611-00-1699/2018-03 od 13.11.2018.
       
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
КЛETT Информатика, уџбеник за први   разред гимназије Филип Марић

650-02-27072019/03

Oд 19.08.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

за гимназије

Соња Маринковић 650-02-409/2018-03 oд 19.2.2019.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
   

Уџбеници за четврти разред друштвено-језичког смера

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

650-648/89 од 26.6.1989.
СТРАНИ ЈЕЗИК
„KLETT DIREKT 4, немачки језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа (осма година учења) Ђорђо Мота, Весна Николовски, Габријела Монтали, Данијела Мандели, Нађа Чернохаус Линзи

650-02-128/2012-06 од 13.8.2012.

,,АКРОНОЛО“д.о.о.

Focus 5 уџбеник за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay

Vaughan Jones

Monica Berlis

Heather Jones

Daniel Brayshaw

Dean Russell

Tomasz Siuta

BeataTrapnell
650-02-01049/2016-03 од 22.02.2017.
DATA STATUS Club prisma A2/B1, шпански језик за други разред средње школе Paula Cerdeira, Ana Romero 650-02-72/2012-06
       
ИСТОРИЈА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић 650-02-547/2010-06 од 21.9.2010.
МАТЕМАТИКА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Математика са збирком задатака

за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе

недељно

Милутин Обрадовић,

Душан Георгијевић

650-45/90 од 15.2.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Збирка решених задатака из математике 4

Вене Богославов

650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.
ФИЗИКА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Физика

за општу гимназију и гимназију друштвено-

језичког смера

Милан Распоповић и др.

650-02-88/2008-06 од 21.7.2008.
ФИЛОЗОФИЈА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Филозофија

за гимназије и стручне школе

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

СОЦИОЛОГИЈА
„KLETT Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи   разред средњих стручних школа Владимир Вулетић 650-02-135/2012-06 од 14.9.2012.
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Устав и права грађана за четврти разред гимназије и трећи и четврти   разред средњих стручних школа Славко Тадић 650-02-290/2008-06 од 2.9.2008.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ДОМИНАНТА Водич кроз историју музике  за средње школе Оливера Ђурић 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„КЛЕТТ Ликовна култура, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења Лидија Жупанић Шуица 650-02-126/2012-06 од 7.8.2012.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА IV
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Рачунарство и информатика

за IV разред гимназије друштвено-језичког

смера

Зорица Лакић

650-02-151/2007-06 од 16.7.2007.