ОНЛАЈН НЕДЕЉА

Онлајн недеља је годишња европска кампања за популаризацију дигиталне писмености и коришћења интернета. У оквиру ове кампање организоваће се радионице за безбедно коришћење интернета и онлајн садржаја.