egim

              eDnevnik

              svedocanstvasrp

              svedocanstvamadj

  • Назив школе: Гимназија
  •   Адреса: Зелена улица 13, Бечеј
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Телефон: 021/6913-165
  • страница гимназије
  • страница гимназије

Уџбеници за први разред друштвено-језичког смера

ПРВИ РАЗРЕД – ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
Клeтт Читанка, српски језик и књижевност за први разред гимназије Миодраг Павловић и Зона Мркаљ 650-02-139/2019-03
od 11.4.2019.
КЛETT Граматика, српски језик и књижевност за први разред гимназије Весна Ломпар, 650-02-139/2019-03
od 11.4.2019.
СТРАНИ ЈЕЗИК
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Латински језик

за гимназије – прва година учења

Марјанца Пакиж,

Драгана Димитријевић

650-02-416/2018-03 oд 28.2.2019
КЛETT

Direkt 1,

немачки језик за први разред гимназије – пета година учења

Ђорђе Мото

Весна Николовска Леонора Ракићевић

650-02-240/2019-03 oд 15.7.2019.
EDUCATIONAL CENTRE Španski jezik
Diverso 2
(уџбeнички кoмплeт) - шпaнски jeзик зa први и други рaзрeд гимнaзиje и срeдњe стручнe шкoлe
Encina Alonso, Jaime Corpas, Carina Gambluch 650-02-207/2019-03 oд 10.5.2019.

АКРОНОЛО

д.о.о.

Engleski jezik
FOCUS 2 - (уџбeнички кoмплeт - уџбeник и рaднa свeскa) - eнглeски jeзик зa први рaзрeд гимнaзиje и први и други рaзрeд срeдњих стручних шкoлa
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Lynda Edwards 650-02-223/2019-03 oд 3.6.2019.
ИСТОРИЈA
ФРЕСКА д.o.o. Истoриja 1 - уџбeник сa oдaбрaним истoриjским извoримa зa први рaзрeд гимнaзиje Нeмaњa Вуjчић 650-02-242/2019-03 oд 29.7.2019
ГЕОГРАФИЈА
JП "ЗAВOД ЗA УДЖБEНИКE" Гeoгрaфиja уџбeник зa први рaзрeд гимнaзиje Љиљaнa Гaврилoвић, Душaн Гaврилoвић, Снeжaнa Ђурђић 650-02-413/2018-03 oд 11.3.2019.
БИОЛОГИЈА
КЛETT

Уџбеник за први разред

гимназије

Љубица Лалић,

Милица Кокотовић,

Горан Милићев

650-02-253/2019-03

Од 29.07.2019

МАТЕМАТИКА
КЛETT д.o.o. Maтeмaтикa, уџбeник сa збиркoм зaдaтaкaзa први рaзрeд гимнaзиje сa Рeшeњимa зaдaтaкa уз уџбeник Maтeмaтикa зa први рaзрeд гимнaзиje Нeбojшa Икoдинoвић 650-02-241/2019-03 oд 8.7.2019.
ФИЗИКА

НOВИ ЛOГOС

Физикa- зa први рaзрeд гимнaзиje

Mилeнa Бoгдaнoвић, Гoрaн Пoпaрић 650-02-235/2019-03 oд 8.7.2019.
ХЕМИЈА
НОВИ ЛОГОС Општа хемија 1, за први разред средње школе Татјана Недељковић 611-00-1699/2018-03 od 13.11.2018.
       
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
КЛETT Информатика, уџбеник за први   разред гимназије Филип Марић

650-02-27072019/03

Oд 19.08.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

за гимназије

Соња Маринковић 650-02-409/2018-03 oд 19.2.2019.
ЛИКОВНА КУЛТУРА